MUUDATUSED ALATES 2022:
Muutsime müügipakenditega seotud aruandluse detailsemaks allolevalt:

Enne:
Paber- ja kartong (seal kategoorias sisaldusid kõik pakendi, mis koosnesid paberid ja/või kartongist või milles enamuse pakendist moodustas paber ja kartong)

Nüüd:
1. Paber- ja kartongpakendid, mis koosnevad üheliigilisest materjalist (monomaterjalist)
2. Paber- ja kartongpakendite komposiit (liitmaterjal), va joogikartong*
3. Joogikartong**

Enne:
Plast (seal kategoorias sisaldusid kõik pakendid, mis koosnesid plastist või milles enamuse pakendist moodustas plast)

Nüüd:
1. Plastpakendid, mis koosnevad üheliigilisest materjalist (monomaterjalist)

2. Plastpakendite komposiit (liitmaterjal)*

* komposiit ehk liitmaterjal vastavalt PakS § 3 lg 3 1 - Komposiitpakend on pakend, mis on valmistatud kahest või enamast eri materjalikihist, mida ei saa käsitsi üksteisest eraldada ning mis moodustavad ühe sisemisest mahutist ja välisümbrisest koosneva lahutamatu terviku, mida täidetakse, ladustatakse, transporditakse ja tühjendatakse.

** ehk kihiline kartong

Aastal 2022 palume uuele detailsemale arvestusele üle minna niipea kui ettevõtte sisearvestuses on võimalused loodud. Alates 2023. aastast on liigitamine mono- ja komposiitmaterjalideks kohustuslik.


SELGITUSED JA NÄITED:


Komposiidi mõiste tõlgendamisel lähtume Pakendiseaduse § 3 lg 31 - Komposiitpakend on pakend, mis on valmistatud kahest või enamast eri materjalikihist, mida ei saa käsitsi üksteisest eraldada ning mis moodustavad ühe sisemisest mahutist ja välisümbrisest koosneva lahutamatu terviku, mida täidetakse, ladustatakse, transporditakse ja tühjendatakse.

Komposiitpakendi näited:
plastikust metallkattega kommi-, shokolaadi- jäätisepaberid; erinevate plastide segust koosnevad pakendid, vahatatud, lamineeritud või kiletatud paber ja -pappkarbid
Kui pakend koosneb mitmest erinevast materjali liigist, aga need on üksteisest käsitsi tarbijal võimalik eristada, siis see ei ole komposiit.
Nt erinevad kileaknaga pappkastid, papist kraega piimatoodete pakendid, millel on alumiiniumist kaaned, pappkastid, millele on kleebitud silt või kasutatakse sulgemiseks teipi.
Tootel olev kleebitav etikett ei muuda pakendit komposiidiks.
Ühe ja sama materjali liigist koosnev pakendimaterjal (nt kahest samast plasti monomeerist koosnev materjal) on monomaterjal.

KUST SAADA INFOT:
Kõikidel pakenditel peaks olema olemas tootja sertifikaat, kus on kirjas millistest materjalidest pakend koosneb ning kas tegemist on komposiidiga või mitte. Alati on võimalik pöörduda otse pakendi tootja poole ja otse allikast aru pärida.

Lisaküsimuste tekkimisel edasta oma küsimus info@tvo.ee ja püüame lahenduse leida.