1. maist 2023 jõustusid esimesed direktiivist tulenevad jäätmeseaduse, pakendiseaduse ja tubakaseaduse muudatused. Muudatused puudutavad teatud ühekordselt kasutatavate plasttoodete turule laskmise piiranguid, märgistamist, tarbimise vähendamist, laiendatud tootjavastutuse kohustusi, tarbija teadlikkuse suurendamist, toote disaininõudeid ja liigiti kogumist.

Keskkonnaministeerium on kokku kogunud peamise info, mida ühekordse plasti direktiiviga seoses küsitakse

Siin on ülevaade jäätmeseaduse, pakendiseaduse ja tubakaseaduse peamistest muudatustest, mis on seotud ühekordse plasti direktiivi ülevõtmisega Eesti õigusesse.