Koostööleping taaskasutusorganisatsiooniga annab pakendiettevõtjale vabastuse korraldada oma pakendijäätmete kogumist ja taaskasutamist.

Lepingu puudumisel tuleb see korraldada iseseisvalt.

Kui pakendiettevõtja ei suuda piisavas koguses pakendijäätmeid taaskasutada, tuleb maksta aktsiisi. Selleks tuleb esitada aktsiisi deklaratsioon kvartalile järgneva kuu 15. kuupäevaks.

Aktsiisi arvestuse periood on kvartal ehk pakendite tagasi kogumine ja taaskasutamine peab olema teostatud ja tõendatud kvartaalselt.

Pakendiettevõtja, kes laseb turule pakendatud kaupa pakendimassiga rohkem kui viis tonni aastas ning ei anna kohustusi üle taaskasutusorganisatsioonile, peab:

1. korraldama oma kauba pakendijäätmete kogumise igas oma kauba müügikohas,
2. informeerima tarbijaid võimalusest tagastada pakendijäätmed müügikohta
3. pidama oma kauba pakendijäätmete kogumise ja taaskasutamise arvestust iga müügikoha kohta eraldi.

Pakendiettevõtja peab esitama järelevalve õigusega isiku nõudmisel järgmised andmed ja dokumendid:
  - turule lastava kauba pakendist tekkivate jäätmete mass pakendimaterjali liikide kaupa;
 - müügikohtade loetelu;
 - andmed pakendijäätmete kogumise korraldamise kohta igas müügikohas ja kogumiskohtade asukohad;
 - pakendijäätmeid taaskasutava ettevõtjaga sõlmitud kirjalikud lepingud.

Pakendiaruanne esitatakse Pakendiregistrisse korra aastas hiljemalt 31. märts

SÕLMI LEPING TVO-GA