Pakendiaruande esitamine:
Pakendiaruanne esitatakse TVOle kokkulepitud sagedusega kas iga kuu või kord kvartalis.

Hiljemalt aruandlusperioodile järgneva kuu 10. kuupäevaks ootab TVO ettevõtja pakendiaruannet (aruandlusperiood lepitakse kokku lepinguga kas kuu või kvartal).

Muudatusi saab pakendiaruandes teha jooksva aasta jooksul ja kuni järgneva kalendriaasta I kvartali lõpuni (ehk kuni 31. märts).

Enne 31. märtsi esitab TVO kõikide klientide koondaruanded Pakendiregistrisse (PAKIS).

Pakendiettevõtjatel tuleb oma kalendriaasta viimase perioodi aruanne TVOle saata hiljemalt 28. märtsiks.

Kui pakendiettevõtja ei ole koostöölepingut sõlminud ühegi taaskasutusorganisatsiooniga, tuleb tal oma pakendiaruanne ise PAKISesse esitada samuti enne 31. märtsi.

Aruanne.tvo.ee portaali lisavõimalused