TVO koostöös Pakendiringlus OÜ-ga viib tänavu kampaania läbi Viimsi Randvere ja Tammneeme külades, mille elanikud saavad oktoobri alguses postkasti kollase kilekoti ja pakendite sorteerimise juhendi, kuu jooksul saavad sinna koguda majapidamises tekkivad pakendid ja kuu lõpus viiakse kott kokkulepitud päeval nende koduväravast ära. 

"Kuuleme igapäevaselt, kuidas inimesed ei sorteeri, sest see tundub liiga keeruline ja avalikud pakendikonteinerid on tihti täis. Kollase koti teenuse puhul ongi kõige mugavam see, et pakendid viiakse ära koduväravast ja teenus on tasuta," selgitas TVO turundus- ja kommunikatsioonijuht Gaili Eding. 

Arvestades, et pakendid moodustavad ca 60% kõikidest kodumajapidamises tekkivatest jäätmetest ja kollase koti teenuse puhul saab need tasuta ära anda, siis väheneb märkimisväärselt olmejäätmete hulk. See aga toob juba rahalise võidu, sest olmejäätmete konteineri võib vahetada väiksema vastu või saab olmejäätmete vedu harvemaks muuta. 

Eding lisas, et tihti on just teenuse proovimine see, mis veenab inimesi pakendite liigiti sorteerimisega jätkama. "Kõik saavad aru, et 60% olmejäätmetest on pakendid ja see on päris suur kogus, aga tegelikkuses seda mahtu ikkagi ei hooma. Nüüd on viimsilastel hea võimalus teenust katsetada ja praktiliselt pakendite kogumine läbi teha. Kuigi teavituskampaania on tänavu Püünsi, Randvere ja Tammneeme külades, saavad teenusega igal ajal liituda kõik Viimsi elanikud," ütles Eding. 
Kollase koti teenus on tasuta, kampaania eesmärgiks on ärgitada inimesi pakendeid sorteerima.

Kodune jäätmemajandus on iga majapidamise jaoks vajalik teenus, mille vajadused ja ka pakutavad võimalused ajas muutuvad. Seega tasub aeg-ajalt oma seniselt jäätmekäitlusteenuse pakkujalt uurida, millised on tänased parimad võimalused jäätmeid üle anda. Jäätmete liigiti sorteerimine ja pakendite tasuta ära andmine on üheks mugavaks võimaluseks, mida igaüks saab teha puhtama keskkonna heaks, seega tasub kindlasti kampaaniaga ja pakendikoti teenusega liituda.

Liitu pakendikoti teenusega.