Edaspidi saavad Saku valla elanikud seal ära anda kolme liiki kogutud pakendeid: papp- ja paberpakendid, metall- ja plastpakendid ning klaaspakendid.  

2022. aasta algusest läksid pakendite kolmeks kogumisele üle nii eramajad kui korteriühistud ja nüüd läheb samale süsteemile üle avalik pakendite konteinerpark.  

Pakendimaja, kus Saku elanikud said seni pakendeid tasuta ära anda. Uued ClipBin pakendikonteinerid.