“Lapsed on väga keskkonnateadlikud ning oskavad tegelikult hästi ka jäätmeid sortida: seda õpetatakse nii tundides koolis kui tõenäoliselt ka kodudes järjest rohkem. On oluline, et õppekeskkond soosiks lisaks teoreetilistele teadmistele praktilist kogemust ja oskust,” sõnas Hiiumaa vallavanema asendaja Hergo Tasuja.

“Meie väike eeluuring näitas, et Eesti maakonnad ja Eesti koolid on sortimisvõimaluste poolest väga erinevad ja ka ebaühtlased. Meie suurem eesmärk on varustada kõik Eesti koolid ühesuguste sortimisjaamadega, et koolides üle Eesti oleks ühtne jäätmete liigiti kogumise süsteem ja koolilastel tekiks võimalikult varakult jäätmete liigiti kogumise harjumus. Hiiumaa valla näol leidsime aktiivse koostööpartneri, kes tuli meie mõttega kohe kaasa ja kes ise on väga huvitatud, et kõikides maakonna koolides toimuks olmejäätmete sortimine ühtsetel alustel,” sõnas Eesti Ringmajandusettevõtete liidu tegevjuht Margit Rüütelmann ning kutsus kõiki koole üles läbi mõtlema jäätmete sortimise võimalused koolis.

Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu abiga paigaldati koolidesse sortimisjaamad, lisaks vaadatakse koostöös omavalitsuse ja jäätmevedajaga üle õues olevad kogumismahutid, et koolimajas sees kogutavad jäätmeliigid oleks võimalik ka õues panna liigiti ja nad jätkaksid oma teekonda materjalina ringlusesse.

Hiiumaa projekti algatas Eesti Ringmajandusettevõtete liit. Projekti toetasid lisaks TVO-le Hiiumaa Vallavalitsus, SortAider OÜ, BioBag Baltic OÜ, EJKL Kompetentsikeskus MTÜ, Eesti Pakendiringlus OÜ, Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, Eesti Keskkonnateenused AS, Ragn-Sells AS, Epler&Lorenz AS, Enefit Green AS, EcoPro AS, Mullaabi OÜ, Hiiumaa Jäätmejaam OÜ, RVM Systems OÜ, COOP Hiiumaa, Hiiumaa Ettevõtjate Liit.

Vaata ERRi uudistelõiku.