Tootjavastutusorganisatsioon OÜ juht Kristiina Dreimann:“On väga tänuväärne, et käesolevas artiklis on võetud vaevaks selgitada erinevaid nüansse pakendite sorteerimises, mis võivad segadust tekitada ja ka pakkuda lahendusi. Paraku ei ole antud info päris korrektne, sest tarbijatele saab olla vaid üks sõnum – kui pakendid on olmejäätmetest eraldi sorteeritud, on tal õigus need tasuta ära anda.

Tootjad teevad pingutusi

Vastavalt kehtivale õigusruumile hoolitsevad tootjad selle eest, et nende toodete pakendeid oleks peale toote tarbimist võimalik tasuta tagastada ja need kulud kannavad tootjad. Tagastatud pakendijäätmed läbivad järelsorteerimise, mille käigus eristatakse need pakendimaterjalid, mida on võimalik uuteks toodeteks toota ja need, millel hetkel väljundit pole ja suunatakse sooja tootmisesse.

Meie suureks rõõmuks teevad Eesti tootjad olulisi pingutusi, et turule jõudvate toodete pakendid oleks järjest enam keskkonnasõbralikud. Pakendite keskkonnasõbralikumaks muutmise viise on mitmeid – loobutakse nn ülepakendamisest, toote pakendamisel kasutatakse vaid ühte liiki materjali, eelistatakse taaskasutusse suunatavaid materjale jne. Tootjate entusiasmi nendesse muudatustesse investeerida ei maksa kahandada läbi soovituse suunata pakendid olmeprügisse.

Uued lahendused loovad võimalusi

Keskkond ja selle hoidmine on oluline aina suuremale arvule tarbijatest. Oma igapäevaseid ostuvalikuid tehakse üha sagedamini just keskkonnast lähtuvalt – kas pakend on taaskasutusse suunatav või mitte.

Tõesti ei ole täna veel kõikide materjalide jaoks lahendusi, et neid taaskasutusse suunata, kuid töö selle nimel käib iga päev ja lahendused jõuavad turule kiiremini, kui tarbijate harjumuste muutmine. Kui ütleme täna tarbijale, et pane see või teine pakend olmejäätmetesse, siis saab see harjumuseks ja kui mõne aja pärast on lahendus just selle materjali taaskasutusse suunamiseks olemas, peab tarbija jälle ümber harjuma. See protsess on aeganõudev ja pigem tülikas nii tootjale kui tarbijale.

Tegelikult ei tasu üle mõelda, sest pakendite sorteerimine on palju lihtsam:

-  Veendu, et tegemist on pakendiga ehk kas sinu käes olev ja küsimusi tekitav ese on olnud mõne toote ümber? Kui on, on tegemist pakendiga, sõltumata selle materjalist.

-  Jälgi, et pakend oleks tühi ja puhas. Pakend peab olema piisavalt puhas, et see ei määriks segunemisel ja kokkupressimisel teisi materjale. Vajadusel loputa pakend kergelt veega läbi.

- Erista klaas-, papp-, plastik- ja metallpakendid. Võimalusel eralda erinevad materjalid üksteisest (keera maha korgid, eemalda kaaned ja pappkraed jms.).

-   Leia lähim pakendikonteiner või telli teenus (pakendikonteiner korteriühistutele või kollase koti teenus eramajadele). Pane pakendid materjalide alusel eristades vastava sildiga konteinerisse.

#LIHTNE