Meie ja teised Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu liikmed usume, et olukorda saaks kergesti muuta, kui käsitleda joogikartongi eraldi pakendimaterjali liigina.

Pakume välja kaks võimalikku lahendust pakendite ringlussevõtu suurendamiseks.

Esiteks - käsitleme joogikartongi eraldi pakendimaterjali liigina. See annaks võimaluse turule lastud joogikartongi koguseid eraldi deklareerida, käitluskulusid õiglaselt hinnastada ja seada joogikartongile ka eraldi taaskasutusmäär. Selliselt tekiksid majanduslikud hoovad joogikartongiga, kui ühe enamlevinud pakendiliigi, kogumise ja ringlusesse suunamisega ka päriselt tegeleda.

Teine lahendus on üle vaadata alternatiivsed pakendimaterjalid. Ringlussevõtu potentsiaal on alati kõrgem üheliigilistel materjalidel.

Lihtne on mõelda ja öelda, et muudatuste tegemine on kallis ja midagi muuta ei olegi võimalik. Aga alustame ikka sealt, kus kõik alguse saab – mõtleme läbi materjalid, mida kasutame ja mis neist peale kasutamist edasi saab.