Tallinna avalikke pakendipunkte haldavad 3 taaskasutusorganisatsiooni, millel on kohustus tagada teatud arv mahuteid. Täna tekitab elanikes peamiselt segadust olukord, kus mõnest pakendipunktist on konteinerid ära viidud või mujale paigutatud ja uusi konteinereid veel ei ole. Tekkinud olukorra lahendab TVO osaliselt ajutiste konteineritega avalikes pakendipunktides ja pakendite tekkekohal liitumise võimalusega nii kortermajadele kui eramutele. Eramajadele on mõeldud pakendikoti teenus, korteriühistutele pakub TVO pakendikonteinerit. Õigesti sorteeritud pakendijäätmete äravedu ja käitlus on elanikele tasuta.

Pakendikonteinerisse ja -kotti saab kokku sorteerida eri materjalidest pakendid. Sinna sobib plastik, kile, paber, papp, klaas ja metall, alates kommipaberitest kuni klaaspurkideni. Eramajade pakendikotid viiakse ära iga 28 päeva tagant ning korteriühistute pakendikonteinerite tühjendus toimub kokkuleppel kas kord kuus või kuni sagedusega kord nädalas. Eri liiki pakendid jõuavad sorteerimisliinile, kus need eraldatakse materjalide kaupa ja suunatakse taaskasutusse. Kõik TVO süsteemi tagastatud pakendid liiguvad üle sorteerimisliini ja tänasel hetkel suudetakse kogu elanikkonna pakendivoost ringlusesse suunata umbes 50 %. Kortermajad saavad pakendite tekkekohal kogumise teenusega liituda SIIN ning läbi TVO veebilehe liitujatele on pakendikonteineri paigaldamine oktoobrikuu lõpuni tasuta; eramajad saavad pakendikoti teenusega liituda SIIN.

Kokku on TVO tellinud Tallinna paigaldamiseks 150 uut pakendite kogumise konteinerit (fotol), mida on lihtne kasutada ja mis kaasaegse välimuse tõttu sobituvad paremini linnakeskkonda. Uued mahutid jõuavad Tallinna tänavatele oktoobrikuu jooksul, loodetavasti lahenevad siis ka hetkel segadust tekitavad olukorrad.

Jäätmete sorteerimine algab suhtumisest, et see pole prügi, vaid eeskätt ressurss, mida tuleb võimalikult palju kordi kasutada. Täname ja tunnustame kõiki, kes seda mõistavad, sorteerivad ja aitavad seeläbi võimalikult palju materjale ringlusesse suunata.

Jooksvalt saab infot pakendite ja teiste jäätmeliikide äraandmise kohtadest portaalis: kuhuviia.ee.