Küsitlusest selgus, et keskmisel Eesti elanikul on pakendite sorteerimise osas veel segadus - täpselt ei saada aru, kes jäätmemajanduse eest vastutab, kelle käest vajalikku infot küsida, kuidas sorteerida või miks sorteerida. Selgelt eelistatakse pakendite äraviimist kodu juurest, kuid alles peaks jääma ka avalik konteinerpark, kuigi väiksemas mahus.  

Avaliku pargi suuremateks miinusteks on liiga harv tühjendusgraafik või liialt väikesed luugiavad (seejuures võib igal TKO-l olla mitu erineva kujunduse ja välimusega kasti, mistõttu võib erineda ka luugiavade suurus).  

KOJV-i rakendamine on enamasti olnud edukas, kuid vajab toimimiseks palju teavitustööd ja elanike järelevalvet. Kõige edukam infovahetuskanal kohalike elanikega on seni olnud kohalik ajaleht või isiklik kontakt, lisaks valla poolt korraldatud koolitused/infopäevad. Eraldi toodi välja, et suvel on tavapärasest probleemsemad turismipiirkondades asuvad konteinerid ja talvel on murekohaks saanud lumekoristus ja ilmastikuolud, mis teevad teenindamise keeruliseks.  

Kokkuvõttes võib küsitluse vastustele tuginedes öelda, et TVO teenusega ollakse üldiselt rahul, vastame küsimustele kiirelt ja kvaliteetselt ning püüame alati leida parimad lahendused.  

Aitäh senise koostöö eest ja edasi saab ainult paremaks minna.