Lisaks selgus, et tihti ei olda teadlikud sellest, kelle käest erinevate jäätmekäitluse teenuse kohta küsida, millest sõltuvad teenustasud, milline roll on kohalikul omavalitsusel jäätmemajanduses ja lõpuks ka see, kuidas iga inimene ise saab panustada.  

Olenevalt piirkonnast ja kokkuleppest omavalitsusega saavad korteriühistud TVO kaudu tellida pakendikonteineri ja selle tühjenduse. Sellise teenuse puhul tasub konteineri tühjendamise eest TVO, teenindab Ragn-Sells, kuid KÜ peab ise vastutama, et konteinerisse jõuaksid õiged jäätmed. Pakendite äravedu on tasuta, KÜ kanda jääb konteineri renditasu (va juhul kui kasutatakse juba olemasolevat konteinerit või see ostetakse kohe välja). Oluline on, et KÜ kuuluks tasuta teenindatavasse piirkonda.  

LOE ROHKEM teenusest KÜ-dele.

Avalik pakendite konteinerpark on jätkuvalt vajalik

Avalik konteinerpark on senini veel igapäevane jäätmete kogumise oluline osa. Sõltuvalt kokkuleppest kohaliku omavalitsusega kogutakse avaliku pargiga pakendid kas kolmeks: klaas, plast-metall-joogikartong ja papp-paber või segapakendina kõik materjaliliigid koos.  

Avalikke pakendikonteinereid tühjendab TVO lepinguline jäätmekäitleja, teenuse eest tasub TVO. Sageli juhtub, et konteiner on ületäitunud ja vajab graafikuvälist tühjendamist – sellest tuleb teada anda aadressil: teenindusinfo@tvo.ee, et saaksime probleemile lahenduse leida. Kahjuks ei ole alati võimalik koheselt graafikuvälist tühjendust teha, kuid anname endast parima, et probleem saaks võimalikult kiiresti lahendatud. Kui mõni pakendipunkt on pidevalt ületäitunud, siis tuleks juba laiapõhjalisemalt läheneda - kas suurendada konteinerite arvu või mahtu, võimalusel rakendada sagedasemat vedu vms. 

Selle proovime koostöös paika panna, mis konkreetses asukohas kõige parema tulemuse annaks. Kui avalik pakendikonteiner sisaldab mittevastavaid jäätmeid, siis on selle konteineri sisu rikutud ja seda tühjendatakse olmejäätmete konteinerina. Konteineri ümbruse koristus ning sellega seotud kulud on omavalitsuse korraldada ning katta.  

Kui konteiner on määrdunud, vajab väljavahetamist või uute siltide paigaldamist, siis palume ka sellest kindlasti märku anda: teenindusinfo@tvo.ee. TVO-l on avalikke konteinereid üle Eesti ca 2500, seega ei ole meil võimalik jooksvalt kõikide konteinerite seisukorda ise jälgida. Kindlasti võtame aga teemaga tegeleda, kui meid sellest teavitatakse.  

Avaliku pargi tühjendusgraafikut uuendatakse kord kuus, graafikuvälised ühekordsed tühjendamised sinna kirja ei lähe. Tühjendusgraafikud on leitavad TVO kodulehelt.