Tootjavastutusorganisatsioon OÜ üks olulisi rolle on elanike teadlikkuse tõstmine. Kui üks pool sellest on nö üleriigiline teavitus üldisemate sõnumitega (näited viimastest kampaaniatest: Pakend pole prügi. Ära mõtle üle, lihtsalt sorteeri. Sorteerimine on lihtne jne.), siis kõige tulemuslikumad on meie kogemusele tuginedes kontaktid kohalikul tasandil – kohalik ajaleht, lehed/grupid sotsiaalmeedias, infopäevad-koolitused kohaliku omavalitsuse piires. Need annavad võimaluse rääkida inimestega teenustest, mida just nende elukohas pakutakse ja selgitada tausta, miks sealne jäätmekäitlus on korraldatud just nii, nagu see on.  

Jäätmekäitlus ei ole ainult kohaliku omavalitsuse keskkonnaspetsialisti ülesanne. Et see puudutab kõiki elanikke, asutusi ja organisatsioone, kes KOV-i haldusalas elavad ja tegutsevad, tasub teavitustöösse kindlasti kaasata KOV-i avalike suhete osakond, kes oskab anda juhiseid, millised on kõige paremad kanalid sõnumi viimisel elanikkonnani.  

Viimsi vallavalitsuse keskkonnaosakonna keskkonna vanemspetsialist Aet Põld:“ Viimsi Vallavalitsusel on olnud TVO-ga väga mitmekülgne ning tõhus koostöö kollase koti teenuse osas. TVO viis eelmisel aastal läbi Viimsis kollase koti kampaania kahes valla külas korraldades koostöös vallaga nendes külades infopäevad. Infopäevadel räägiti pakendijäätmete liigiti kogumisest, sellega kaasnevatest müütidest ja hirmudest, mis said kas ümberlükatud või kinnitatud. Infopäevadel olid ka valla keskkonnaosakonna töötajad, kes said ka laiemalt jäätmekäitlust puudutavate küsimuste osas nõu anda. TVO korraldas kahel päeval ka kampaaniad Viimsi kaubanduskeskuses, kus inimesed said võtta kollaseid kotte proovimiseks ning sõlmida lepinguid. Korduvalt on tehtud elanikke harivaid ning nende teadlikust tõstvaid artikleid ning reklaampostitusi Viimsi Teatajas ja valla Facebooki lehel.“

Oleme igati valmis appi tulema, et teie piirkonna elanike teadlikkust tõsta. Abistame artiklite kirjutamisega, sotsiaalmeedia kampaanite läbiviimisega, KOV-i veebi jäätmekäitlust puudutava info uuendamisega ja koolitustega