Kõik suurürituse ajal kasutuses olnud ühekordsed nõud ja pakendid sorteeriti TVO toetusel eraldi kottidesse ning suunati erinevalt muudest olmejäätmetest taaskasutusse.

Lisaks mängiti TVO korraldusel Kuie koolitoas õpetlikku näitemängu „Mida Juku jäätmetest ei õpi, seda Juhan ei tea“.

TVO juhatuse liige Kristiina Dreimann-Azojan märkis, et erinevad vabaõhuüritused on hea võimalus levitada taaskasutuse ja ringmajanduse mõtteviisi.

„Nii saavad inimesed positiivset eeskuju ja õpetust pakendite sorteerimisest ning jätavad endast maha väiksema ökojalajälje,“ rääkis Dreimann-Azojan.

Analoogseid sorteerimise ja taaskasutuse mõtteviisi ja praktikat levitavaid üritusi on TVO korraldanud koostöös Surfilaagri, Tabasalu Päeva ning Watergate’iga.