TVO on Eesti Jäätmekäitlejate Liidu liige

TVO korraldas kliendilõuna Tartu Linnamuuseumis

Tänavu veebruari lõpus korraldas TVO ligi paarikümnele kliendile Tartust ja Lõuna-Eestist informatiivse lõuna.

Ettevõtete esindajad kogunesid Tartu Linnamuuseumi, kus esmalt vaadati ühiselt näitust „Ajaloo prügikastist ajalukku. Jäätmed, teadus ja äri keskajast tänapäevani". Seejärel anti osalejatele ülevaade TVO 2016. aasta arengutest ja suundumustest 2017. aastal.

 Järgnevalt räägiti TVO veebipõhisest aruandluse süsteemist Bevira ning rõõmustav oli tõdeda, et meie kliendid on selle hästi vastu võtnud ning kasutamisel suuri probleeme pole. Pigem keskenduti tekkinud arutelus küsimustele, kuidas ühe või teise pakendiliigi koguseid täpsemalt mõõta.

TVO soovib oma klientidega teha ladusat koostööd, mille soodustamiseks olemegi käivitanud piirkondlike kliendiürituste sarja. Nendel kokkusaamistel jagame omalt poolt infot ja nõuandeid, samuti kuulame ära klientide mõtted ning ettepanekud.

Järgmine TVO hommikukohvi toimub juuni keskel Pärnus, kuhu on oodatud meie Pärnu ja Läänemaa kliendid.

Aire Rosik, TVO kliendihaldur


Veebitehas
Vaata