Tasu arvestamise põhimõtted

 • TVO teenustasud on avalikud ja kõikidele klientidele võrdsed
 • TVO-le makstava summa lõpliku suuruse kujunemine sõltub kliendi poolt Eesti turule lastud pakendijäätmete kogustest ja Pakendiseadusest tulenevatest taaskasutusmääradest.
 • Teenustasu sõltub pakendi- ja pakendimaterjali liigist
 • Teenustasu arvestatakse kaaluühiku kohta

 

 2011., 2012., 2013., 2014., 2015., 2016. ja 2017. aastal kehtivad teenustasud (hindadele lisandub käibemaks):

Müügipakendid:

   Pakendi materjal        Taaskasutusmäär        Teenustasu EUR/tonn    
Klaas 70% 102
Plast 55% 409
Paber- ja kartong 70% 105
Joogikartong 70% 105
Metall 60% 255,6
Puit 45% 40,90

 

Veo- ja rühmapakendid: 

   Pakendi materjal       Taaskasutusmäär        Teenustasu EUR/tonn   
Klaas 70% 102
Plast 55% 108,60
Paber- ja kartong 70% 92,67
Metall 60% 127,8
Puit 45% 40,90

Mis on taaskasutusmäär?

Taaskasutusmäär on Pakendiseadusest tulenev pakendijäätmete taaskasutusse suunamise sihtarv.
Alates 01.01.2009 peab taaskasutama pakendimaterjali liike kalendriaastas vähemalt järgmises ulatuses:

 • 70% klaasijäätmete kogumassist
 • 70% paberi- ja kartongijäätmete kogumassist
 • 60% metallijäätmete kogumassist
 • 55% plastijäätmete kogumassist
 • 45% puidujäätmete kogumassist

Pakendijäätmete kogumassist vähemalt 60%

Milleks kasutatakse teenustasusid?

TVO klientide poolt makstud teenustasud suunatakse alljärgnevatesse tegevustesse:

 

 • üle-eestilise pakendijäätmete kogumisvõrgu arendamine, teenindamine, kogutavate pakendijäätmete järelsorteerimine ning taaskasutusse suunamine.
  Vastavalt Pakendiseadusele peame tagama pakendijäätmete kogumise igas omavalitsuses. Selleks lepime omavalitsusega kokku sobiva pakendijäätmete kogumisviisi ning -mahu. Parima hinna ja teeninduskindlusega jäätmekäitlusteenuste osutajad leiame iga kahe aasta tagant läbiviidava teenindushanke tulemusena.

 

 • avalikkuse ja tarbijate teavitamine pakendi ja pakendijäätmete tagastamise korrast ja nõuetest.
  Selleks teeme samuti koostööd omavalitsustega osaledes erinevatel avalikkusele suunatud üritustel, jagame selgitusi kohalikes- ja/või riiklikes ajakirjanduse väljaannetes ning teeme ka koolitusüritusi koolides ja lasteaedades

Veebitehas
Vaata