TVO on Eesti Jäätmekäitlejate Liidu liige

Pärnusse paigaldati esimesena uut tüüpi pakendikonteinerid

Pärnu Postimees

Anu Villmann

 Pärnu on esimene linn Eestis, kuhu Tootjavastutusorganisatsioon OÜ (TVO) paigaldas 45 uut tüüpi pakendikonteinerit.

TVO projektijuht Alder Harkmann ütles, et kõigis punktides on kolm konteinerit, millest igaüks mõeldud eri pakendiliigi kogumiseks.

"Üks on klaasi, teine paberi ja papi, kolmas segapakendite (plast, metall, puit) tarbeks," seletas Harkmann.

Ümmargustesse eri värviga tähistatud kogumiskonteineritesse viidavad pakendid peavad olema toidujäätmetest puhastatud. Selleks piisab Harkmanni sõnutsi vähese kraaniveega loputusest.

Esialgu tühjendatakse konteinerid iga 28 päeva tagant. Kui need hakkavad kiiremini täituma, suurendatakse tühjendamissagedust.

Harkmann ütles, et TVO vahetab Pärnus kõik oma konteinerid uute vastu. Initsiatiiv seniste pakendikastide välja vahetamiseks tuli ettevõttelt ja Pärnu linnavalitsuselt.

"Eelmised konteinerid olid amortiseerunud," märkis Harkmann ja avaldas lootust, et ehk soodustavad viisakamad konteinerid korrektselt sorditud pakendimaterjali toomist konteineritesse.

Konteineritesse pandud pakendid kogub jäätmekäitlusettevõte Ragn-Sells, mis suunab need taaskasutusse. Korjatud materjalidest tehakse uusi tooteid, näiteks klaas- ja plastpudelid, papp- ja paberpakendid, kilekotid, autotööstuse detailid.

"Seega pakendite eluiga pikeneb, need ei jää keskkonda reostama ja tööstustel on vaja vähem looduslikke tooraineid kasutada," luges Harkmann pakendijäätmete liigiti kogumise plusse.


Veebitehas
Vaata