TVO on Eesti Jäätmekäitlejate Liidu liige

Uudised

Talve jooksul on põllumeestel kogunenud suur hulk kasutatud silokilet, mida seadus käsitleb pakendina ning mille eest põllumeestel tuleb tasuda riigile aktsiisi. Siiski on ka alternatiivseid lahendusi, millega on võimalik üheaegselt vabaneda silokilest, täita kohustused riigi ees ning seda tunduvalt soodsamalt kui kõrget aktsiisimäära tasudes.

Aprilli algul saatis maksu- ja tolliamet (MTA) koostöös keskkonnainspektsiooniga 119 ettevõttele märgukirja, milles palus üle kontrollida pakendiseaduse aruandekohustusega seonduvad andmed ja teha vajadusel vastavad parandused.

Tulenevalt Maksu- ja Tolliameti käivitatud tegevusest pakendiettevõtjate kontrollimisel, annab Tootjavastustusorganisatsioon OÜ (TVO) teada, et tagasiulatuvalt ei ole võimalik pakendiettevõtetele kohustuste täitmist kinnitada, küll aga saab ettevõtjail aidata oma kohustusi täita sellest hetkest alates, mil nad need TVO-le delegeerivad.

Loe lähemalt Postimehe reporteri Jaan Olmaru kokkuvõtet pakendikottide kogumisest ning pakendijäätmete edasisest saatusest.

Link artiklile


Veebitehas
Vaata