TVO on Eesti Jäätmekäitlejate Liidu liige

Uudised

Kanal: Äripäev Online

Autor: Silvia Kruusmaa

Kanal: Õhtuleht

Autor: Rainer Kerge

Link originaalloole: http://www.ohtuleht.ee/453604

11.09.2011 22:07

Allikas: www.e24.ee

Tänavu kaheksa kuuga on eelarvesse laekunud pakendiaktsiisi ligi kaks korda rohkem kui eelarvesse on kavandatud.

26. august 2011 KÜLLI KRIIS ajaleht PÕHJARANNIK

Kui pakendikonteinerisse on pandud ka autokumme, saapaid või mähkmeid, jätab Ragn-Sellsi auto selle tühjendamata ning saadab lepingupartnerile arve auto tühisõidu eest.

Autor: Riin Aljas

Reede, 12. august 2011

Ida-Saaremaa põhjustab prügivedajatele suurt meelehärmi, sest pakendi- ja paberkonteineritesse visatakse igasugust sodi. Kui olukord lähiajal ei parane, jäetakse sorteerimata prügi edaspidi sinnasamasse.

Üritusel osaleb ka TVO infotelgiga. Kõikidel soovijatel on võimalus tulla ja saada teada rohkem pakendijäätmete sorteerimisest, pakendikotiteenusest jm meie tegevust puudutavatest teemadest.

Kõik on oodatud!

Vaata ürituse flaierit

Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIKi) juhatus otsustas eraldada 3,2 miljonit eurot Kagu-Eestisse uue prügila rajamiseks, seda aga tingimusel, et tegemist ei ole riigiabiga.

Pühalepa vallas valmis kaks uut pakendijäätmemaja Tubalale ja Sarvele. Programmi "(KIK-i) maakondlik programm" toel.

Projetki nimi on "Sarve ja Tubala külade jäätmejaamad Pühalepa vallas".

Pakendiaktsiisi laekus kuue kuuga riigieelarvesse 1127 protsenti rohkem kui mullu samal ajal ning 149 protsenti kogu aastaks planeeritust.

Pakendiaktsiisi laekus kuue kuuga 48 000 eurot. Riigieelarves on selle maksu aastaseks laekumiseks kavandatud 32 000 eurot.

Tartu Linnavalitsus
PRESSITEADE

Linnavalitsuse keskkonnateenistusel tuli Uus-Ihastes likvideerida üks pakendite kogumise koht, kuna sinna paigaldatud kolme konteinerisse pandi mittesobivaid jäätmeid ning risustati ümbrust. Linn soovitab tartlastest eramajaomanikel pakendite äraveoks rohkem kasutada tasuta pakutavat rohelise koti teenust.


Veebitehas
Vaata