TVO on Eesti Jäätmekäitlejate Liidu liige

Uudised

Head jäätmekäitlejaid!

Kuulutame välja hinnapäringu TVO pakendijäätmete kogumiseks mõeldud konteinerpargi teenindamiseks alljärgnevate piirkondade kaupa:
HP-03 Kesk-Eesti
HP-04 Hiiumaa
HP-05 Saaremaa
HP-06 Virumaa, Läänemaa, Pärnumaa, Harjumaa

ETV2 eetris näidatav nutikaid lahendusi tutvustav saatesari „Heureka“ 8. saade keskendub prügi sorteerimisele. Saadet läbiv küsimus on kas teeme seda õigesti? Miks on sorteerimine üldse vajalik ja mis prügiga pärast edasi saab?

Saade annab  ülevaate jäätmete sorteerimiskeskustes toimuvast. Ühes mitmete ekspertide kommentaaridega on võimalik  jälgida, kuidas pakendeid, paberit ja pappi erinevate materjalide järgi sorteeritakse ning mida tehakse segaolmeprügiga.

Head jäätmekäitlejaid!

Kuulutame välja hinnapäringu TVO pakendijäätmete kogumiseks mõeldud konteinerpargi teenindamiseks Lõuna Eestis (Jõgevamaa, Põlvamaa, Tartumaa, Valgamaa, Võrumaa). Ostetav teenus hõlmab konteinerite paigaldust, renti, tühjendust, pakendijäätmete sorteerimist ja taaskasutusse suunamist. Teenindatavate konteinerite arv 310-330.

Hinnapakkumise esitamise soovi korral palume saata e-kiri kristiina.dreimann@tvo.ee ning teile saadetakse kogu hinnapakkumiseks vajaminev info.

Teenindusperiood 01.01.2017-31.12.2018.

Tänavu septembris viis Turu-uuringute AS läbi elanikkonnaküsitluse pakendijäätmete sorteerimise teemadel. Silmast-silma toimunud küsitluse käigus uuriti 1000 eestimaalase hoiakuid erinevat liiki pakendijäätmetega ümberkäimisel, takistusi ning motivaatoreid pakendijäätmete sorteerimisel ning inimeste vastavaid teabevajadusi. 

TVO on  käesoleval aastal järk-järgult arendanud ning kliendisuhtluses kasutusele võtnud portaali aruanne.tvo.ee.  

 Selles paljude võimalustega keskkonnas saab mugavalt esitada TVO-le oma pakendiaruandeid, vaadata juba esitatud aruandeid, jälgida väljastatud arveid ning nende tasumist. Samuti võimaldab portaal mugavalt ja kiirelt väljastada audiitorile auditeerimiseks esitatavat eelneva aasta koondaruannet korrektse vormil. Lisaks on võimalik TVO-le saata juba auditeeritud aruandeid.

Möödunud suvel toetas TVO nii logistiliselt kui keskkonnahariduslikult erinevatel suveüritustel jäätmete kogumist ja sorteerimist. Lisaks traditsioonilisele koostööle Surfilaagriga aitasime Harku vallal muuta Tabasalu Päeva 2016 keskkonnasõbralikumaks. 

TVO soovib oma klientidega teha ladusat koostööd. Selle soodustamiseks käivitasime tänavu sügisest hommikukohvi formaadis kliendiürituste sarja.

Esimene hommikukohvi toimus 4. oktoobril TVO kontoris Lõõtsa 6 ja kohal oli tosin klienti. Tegevjuht Alder Harkmann andis ülevaate  TVO 2015. aasta arengutest ja tulemustest. Projektijuht Marili Raidna aga tutvustas TVO uut veebipõhisest aruandluse süsteemi.

Eestis alles käib arutelu, kas ühekordse õhukesed kilekotid peaks kaubanduses jääma kasutusel või mitte. Ent Prantsusmaal plaanitakse alates 2020. aastast keelustada ka ühekordsete plastnõude kasutamise. 

2020. aastal jõustuva seadusega lubatakse Prantsusmaal müüa vaid selliseid plastist topse, kahvleid ja muid söögiriistu, mis koosnevad vähemalt 50 protsendi ulatuses biolagunevatest materjalidest. 2025. aastaks suurendatakse seda nõuet 60 protsendini.

PRESSITEADE

Tänavu septembris viis Turu-uuringute AS läbi elanikkonna küsitluse pakendijäätmete sorteerimise teemadel. Silmast-silma toimunud küsitluse käigus uuriti 1000 eestimaalase hoiakuid erinevat liiki pakendijäätmetega ümberkäimisel, takistusi ning motivaatoreid pakendijäätmete sorteerimisel ning inimeste vastavaid teabevajadusi.

Täna avalikustatud „Eesti elanike keskkonnateadlikkuse uuring 2016“ tulemustest nähtub, et pakendite sorteerimine ja liigiti kogumine on muutumas üha populaarsemaks. Uuringu andmeil viib sorteeritud pakendid kogumiskonteinerisse või paneb kollasesse kogumiskotti sageli 55% ja harva 22% küsitletutest. Samas 21% vastanutest ei tee seda kunagi ning 2% ei osanud  sellele küsimusele vastata.

Prügi sorteerimisega (ei viska kogu tekkivat prügi ühte kotti) tegeleb uuringu andmetel sageli 66%, harva 23% ja mitte kunagi 11% vastanutest.


Veebitehas
Vaata