Lepingu sõlmimine

 

 

 

 


Ettevõtja saab oma Pakendiseadusest tulenevad kohustused TVO-le üle anda ainult kirjaliku lepingu alusel.
Lepingu sõlmimiseks on alljärgnevad võimalused:

PS! Kohustusi saab tagasiulatuvalt üle anda vaid käesoleva kvartali ulatuses.


Veebitehas
Vaata