TVO on Eesti Jäätmekäitlejate Liidu liige

Korteriühistule oma pakendikonteiner!

Selleks, et pakendijäätmete kogumine oleks võimalikult mugav ja tulemuslik, oleme välja töötanud korteriühistule sobiva teenuse.

 Pakendijäätmete kogumiseks paigaldatakse korteriühistu territooriumile spetsiaalne konteiner, mis on mõeldud kasutamiseks ainult korteriühistu elanikele.

 

  • Konteiner mahutab 0,6 m3, on lukustatav ja spetsiaalse avaga;
  • Teenindamine toimub vastavalt tühjendusgraafikule sagedusega, mis väldib konteineri ületäitumist ja sobib jäätmekäitleja tühjendusringiga;
  • Teenuse saamiseks tuleb korteriühistul sõlmida teenuse osutamise leping TVO poolt koostööpartneriks valitud jäätmekäitlusettevõttega;
  • Vajadusel saab korteriühistu tellida TVO-lt sorteerimisjuhendid maja infotahvli(te)le kinnitamiseks. Olemas nii eesti kui ka venekeelsed juhendid.

 

NB! Hetkel ei ole veel teenust võimalik osutada üle-eestiliselt.  

 


 

Teenuse tingimused:

 

  • Konteinerisse sobivad ainult kodumajapidamises tekkivad pakendijäätmed, mis vastavad sorteerimisjuhendis toodud tingimustele. Pakendid tuleb konteinerisse panna lahtiselt.
  • Nõuetekohaselt kasutatud pakendikonteineri rent ja tühjendamine on korteriühistule TASUTA. Jäätmekäitlejal on õigus rakendada paigaldamis, ümberpaigaldamis, äratoomis tasu. Palun enne lepingu sõlmimist teenusepakkujaga need tingimused üle täpsustada!
  • Tühjendamine toimub vastavalt graafikule.
  • Pakendikonteinerile peab olema tagatud tühjenduspäeval kogumisauto ligipääs (juhul kui konteiner paigaldatakse lukustatud alasse, siis on teenuse osutajal õigus korteriühistule rakendada lukuavamistasu).
  • Juhul, kui pakendikonteiner sisaldab olulisel määral prügi või määrdunud pakendeid, siis kogumisauto konteinerit ei tühjenda ning korteriühistul tuleb tasuda tühisõidu eest 3,84 eur (sisaldab käibemaksu). Lisaks tuleb korteriühistul endal hoolitseda mittevastavate jäätmetega pakendikonteineri tühjendamise või sisu ümber sorteerimise eest.

 


 

Teenuse tellimine:

Teenuse tellimiseks täida allolev ankeet

Omavalitsused, kus hetkel teenust osutada saame
Täita juhul kui erineb kontaktisikust
Teenuse tingimused http://www.tvo.ee/korteriuehistule-oma-pakendikonteiner

Veebitehas
Vaata