TVO on Eesti Jäätmekäitlejate Liidu liige

Tellin korteriühistule pakendikonteineri

Edastame alloleva täidetud ankeedi jäätmekäitlejale, kes on volitatud teenust osutama. Teile edastatakse leping allkirjastamiseks, paigaldatakse pakendikonteiner ja teenuse kasutamine võibki alata! Vajadusel võetakse Teiega ühendust täiendavate küsimuste esitamiseks.

Omavalitsused, kus hetkel teenust osutada saame
Täita juhul kui erineb kontaktisikust
Teenuse tingimused http://www.tvo.ee/korteriuehistule-oma-pakendikonteiner

Veebitehas
Vaata